window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-60146136-8');
 • Share your name and email to get your free download Dr. Brigitte Kroon is the Program coordinator of the Bachelor program HRS: People Management at the School of Social and Behavioral Sciences at Tilburg University. Her research concentrates on understanding human resource management in less standard contexts, such as small entrepreneurial (family) businesses and low skilled work. She combines a business- with an ethical perspective in studying people in workplaces. As a lecturer, she has developed an introduction course to human resource management that appeals to students in business programs and in human resource management. The leit motiv in her teaching, research and consulting with organizations is a strong believe that all organizations and the individuals involved in them can benefit more from human resource management, if more time is spend on understanding the causes of people-related issues in their specific contexts, in combination with a better understanding of available research evidence.
 • Leave your name and mail to get your free download link of the online book.

 • Leave your name and mail to get your free download link of the online book.

 • Leave your name and mail to get your free download link of the online book.

 • Leave your name and mail to get your free download link of the online book.

 • The European Journal for Education Law and Policy, which is the official Journal of ‘The European Association for Education Law and Policy’, is designed to exchange information on education systems and national education law, to present views on education law and policy, and to interpret and comment on the education policy of the European Union. Each issue contains 12 country reports, covering the latest developments in the field of education law. Also included are articles of a comparative nature by leading experts in the field, and book reviews. The European Journal for Education Law and Policy meets the needs of both academics and practitioners dealing with education issues. It focuses primarily, but not exclusively, on European Union Member States.  
 • The European Journal for Education Law and Policy, which is the official Journal of ‘The European Association for Education Law and Policy’, is designed to exchange information on education systems and national education law, to present views on education law and policy, and to interpret and comment on the education policy of the European Union. Each issue contains 12 country reports, covering the latest developments in the field of education law. Also included are articles of a comparative nature by leading experts in the field, and book reviews. The European Journal for Education Law and Policy meets the needs of both academics and practitioners dealing with education issues. It focuses primarily, but not exclusively, on European Union Member States.  
 • Receive the ePub version of the book immediately by e-mail. Part of the proceeds from the sales of this book will go to Mukomeze, a charitable organisation established to improve the lives of Rwandan genocide survivors of sexual violence, including those featured in the book 'And I live on'. 
 • Get the ePub version of the book immediately delivered by e-mail.
 • Or go to the: Chinese version | Dutch version | French version | Spanish version

  Introduction

  We hereby proudly inform you that the second edition of Discover International Law has been published. This book has been authored by professor Willem van Genugten, professor Nico Schrijver and PhD candidate Daniela Heerdt. The first edition was published in 2016 and presented to former United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. Ever since 2016, however, due to rapidly changing circumstances, a second edition was quickly warranted, in order to accurately address obsolete parts present in the first edition, and to remain an eloquent and sound introductory book to public international law. The second edition is available in five languages and has been expertly translated by native speakers. The purpose of this book is to contribute to a better understanding of public international law and private international law, including the latest trends and highlights. The conclusions of the authors of this book are mostly optimistic. A positive look is sometimes needed to notice the progress and not to go too fast in negative hypes. In order to move forward with international law, we need to understand the state of affairs and the trends, per jurisdiction and in a broader sense, taking into account historical developments and ever-changing geopolitical contexts. The authors note that states are increasingly being forced to accept human rights as a guideline for their actions. Little by little, human rights are conquering a place in all areas of international law and in international relations, where it is ultimately a question of pure power policy coming to its knees for law. In addition, they see a new social contract between states, civil society (NGOs, trade unions, churches) and companies, with support and critical reflection from science and they observe a combination of clarity and diversity. When developing international law, it is very important not to neglect global cultural and political diversity in theory and practice. The book is written in such a way that it is accessible to anyone interested in these topics. Per chapter the reader is introduced to basic concepts from international law, and to international organizations and historical events that were important for the development of that part of international law. The book aims to impart basic knowledge to each of the topics discussed, and offers all kinds of options for further study where this is necessary and desirable depending on the needs of the reader. The reader will gradually understand that the various legal areas and developments within them are interconnected. The book also tells the story of the unique and historical link between international law and the city of The Hague. The city was described by former UN Secretary-General Ban Ki-moon as “Epicentre of international justice and accountability.”
 • Or go to the: Chinese version | English versionFrench version | Spanish version

  Introductie

  Veel mensen beseffen het waarschijnlijk niet, maar het internationale recht speelt een grote rol in het leven van alledag. Bijvoorbeeld bij gewapende conflicten, bij natuurrampen als gevolg van klimaatverandering en daaropvolgende vluchtelingenstromen, bij het waarborgen van de mensenrechten en bij het bedrijven van internationale handel. Het internationale recht helpt om oorlogen te beëindigen en om water en voedsel voor iedereen zeker te stellen en het beschermt de vrijheid van meningsuiting, om maar een aantal voorbeelden te noemen. Het doel van dit boek is een bijdrage te leveren aan een beter begrip van het internationale publiekrecht en het internationale privaatrecht, met inbegrip van de laatste trends en hoogtepunten. De conclusies van de auteurs van dit boek zijn overwegend optimistisch. Een positieve blik is soms nodig om de vorderingen op te merken en niet te snel mee te gaan in negatieve hypes. Om vooruit te komen met het internationale recht moeten we zowel per rechtsgebied als in bredere zin de stand van zaken doorgronden en de trends kennen, daarbij rekening houdend met historische ontwikkelingen en steeds wisselende geopolitieke contexten. De auteurs constateren dat staten worden gedwongen steeds meer de mensenrechten te accepteren als leidraad voor hun handelen. Voetje voor voetje veroveren de mensenrechten een plaats in alle deelgebieden van het internationale recht en in de internationale betrekkingen, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat pure machtspolitiek op de knieën gaat voor het recht. Daarnaast zien zij een nieuw sociaal contract ontstaan tussen staten, het maatschappelijk middenveld (NGO’s, vakbonden, kerken) en bedrijven, met steun en kritische doordenking vanuit de wetenschap en nemen zij een combinatie van eenduidigheid en diversiteit waar. Het is erg belangrijk om bij het ontwikkelen van het internationale recht in theorie en praktijk de wereldwijde culturele en politieke diversiteit niet te veronachtzamen. Het boek is zo geschreven dat het toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in deze onderwerpen. Per hoofdstuk maakt de lezer kennis met basisbegrippen uit het internationale recht, en met internationale organisaties en historische gebeurtenissen die belangrijk waren voor de ontwikkeling van dat onderdeel van het internationale recht. Het boek beoogt basiskennis bij te brengen bij elk van de besproken onderwerpen, en biedt allerlei opstapmogelijkheden om verder te studeren waar dat afhankelijk van de behoeftes van de lezer nodig en gewenst is. De lezer zal gaandeweg ook inzien dat de verschillende juridische deelgebieden en ontwikkelingen daarbinnen met elkaar zijn verbonden. Het boek vertelt tevens het verhaal van de unieke en historische band tussen het internationale recht en de stad Den Haag. De stad werd door voormalig VN Secretaris- Generaal Ban Ki-moon als “Epicentrum van internationale gerechtigheid en het afleggen van verantwoording” beschreven. De auteurs zijn professoren internationaal recht Willem van Genugten,  Nico Schrijver en een Ph.D. student Daniela Heerdt. Zij hebben een ruime (wereldwijde) ervaring op dit vakgebied.
 • Introduction

  Bien souvent, seuls les spécialistes savent que le droit international a une incidence énorme sur notre vie quotidienne. L’objectif de cet ouvrage est de rendre le droit international accessible à toutes les personnes qu’il intéresse mais qui ne sont pas (encore) des experts en la matière. C’est une invitation à découvrir le droit international et constater les liens qu’il entretient avec les défis majeurs auxquels est confronté le monde actuel. Le second objectif de cet ouvrage est de souligner et d’expliquer la relation qu’entretiennent de longue date le droit international et la ville de La Haye, «l’épicentre de la justice et de la responsabilité internationales» selon les mots de l’ancien Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Après avoir exposé l’état actuel du droit international et envisagé les tendances et les obstacles auxquels il est confronté, les auteurs tirent finalement des conclusions optimistes en dépit du fait que l’application pratique du droit international représente sous de nombreux aspects une tâche difficile. Ils tirent leurs conclusions en considérant que le droit international participe à l’évolution structurée des relations entre États. Analysant un certain nombre de sujets, ils démontrent également que le droit international est un domaine qui aborde des «problèmes sans passeports» en multipliant les interactions entre les peuples, les États et la société civile (ONG, organisations syndicales, groupes religieux) et les entreprises, avec le soutien et l’attention scrupuleuse de la communauté universitaire. Les auteurs sont professeurs Willem van Genugten et Nico Schrijver et doctorante Daniela Heerdt spécialistes en droit international. Ils disposent d’une grande expérience dans le domaine de projets portant sur l’État de droit à travers le monde.

Title

Go to Top