Pricelist

As of november 2020

Price Article: €130,-

Articles are freely available to both subscribers and the wider public with permitted reuse. To provide gold open access, this journal has a publication fee which needs to be met by the authors or their research funders for each article published open access. The gold open access publication fee for this journal is € 130,- excluding taxes.

What exactly do we understand by Open Access?

” Several definitions exist, but the simple version means offering your scientific publications to the public for free.
Globally, research results can be made public in different ways: via the green or the golden path. By following the green path, the author places a raw version of his research, i.e. without layout by the publisher, in an institutional repository, the university’s public archive. By going the golden way, the publisher makes the publication immediately accessible to the public. Publishers then charge the Article Processing Charges (APC), which compensate the editorial and production costs. This means the publisher still pays ‘twice’, but the publication is immediately available to everyone.

Why publish with VWE?

VWE combines different characteristics of different publisher models. This brings advantages for the author, the sponsor fund or the institute that wishes to publish. What exactly are these different models and what do they involve?

Groen open access

Bij groen open access wordt een artikel gepubliceerd in een traditioneel abonnementstijdschrift (niet open access) waarna de finale auteursversie van het artikel óók gedeponeerd wordt in een open access repository (openbaar publicatie database).

Omdat publicaties door een auteur zelf gedeponeerd worden in een repository, wordt hiervoor ook wel de term ‘self-archiving’ gebruikt.

Full Gold Open Access

Bij een goud open access tijdschrift zijn alle publicaties direct en zonder beperkingen gratis toegankelijk voor de lezers. Bij dit open access model vervallen de abonnementsinkomsten en verkrijgt de uitgever inkomsten door de auteur (of het instituut) een vergoeding te laten betalen na acceptatie van een artikel. Deze vergoeding wordt meestal aangeduid met de term ‘article processing charges’ (APC’s). Deze categorie van open access wordt soms aangeduid als volledig goud open access of puur goud open accss (als afbakening ten opzichte van hybride goud open access).

Hybrid Gold Open Access

Bij deze goud open access variant publiceert de auteur in een traditioneel subscriptietijdschrift, maar de auteur kan zijn artikel goud open access laten publiceren door de APC’s te betalen. Het artikel is dan direct open access beschikbaar voor alle lezers bij online publicatie. Meestal is slechts een deel van de artikelen in tijdschriften die hybride goud open access faciliteren ook opengesteld via de hybride open access route. Artikelen die in een dergelijk tijdschrift niet hybride goud open access zijn gepubliceerd, zijn voor lezers niet direct toegankelijk als men geen abonnement op het tijdschrift heeft.

Vaak bestaat een centraal fonds voor open access publicatiekosten. Wanneer auteurs betaald open access publiceren, kunnen  deze kosten binnen eigen onderzoeksgroep of faculteit moeten afgestemd worden of kan een centraal fonds worden aangesproken.

Feit: er kan tot maximaal 15.000 euro per jaar per wetenschappelijke positie worden aangevraagd. Binnen dit budget kan uitsluitend publicatie via (full gold) open access worden vergoed. Niet voor hybride tijdschriften.In een aantal gevallen hebben de VSNU en uitgevers een overeenkomst gesloten waarin de kosten voor open access publiceren in die overeenkomst geheel of deels zijn opgenomen. In dat geval zijn voor u als onderzoeker geen of gereduceerde kosten verbonden aan open access publiceren.

Hoe kunt u als universiteit Open Access steunen?

“De universiteitsbibliotheek kan onderzoekers begeleiden bij het publicatieproces. De EUR heeft dus een openbaar repository, waar alle ‘gouden’ Open Access-publicaties worden verzameld en auteurs via de groene weg gratis – en eventueel onder embargo – de publicatie kunnen laten opnemen. Verder heeft de universiteit met diverse uitgeverijen in zogenaamde ‘big deals’ afspraken gemaakt over Open Access. Voor deze uitgeverijen zijn de publicatiekosten al afgekocht door de EUR, en kunnen onderzoekers dus ‘gratis’ publiek publiceren. Wanneer er geen afspraak is met een uitgeverij, zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden via het Erasmus Open Access fonds. Er is ook een digitaal Open Access-loket waar onder andere betrouwbare en goede uitgevers te vinden zijn.“Het beleid van de EUR is nu al dat Rotterdamse wetenschappers verplicht zijn om publicaties via de groene weg in de repository op te nemen. Zo is er altijd een lokale versie beschikbaar bij het instituut dat het onderzoek gefinancierd heeft.”

Hoe kunnen wetenschappers zelf Open Access publiceren?

“Voor een wetenschapper die Open Access wil publiceren begint het proces met de Erasmus Journal Browser, waarin alle bij de EUR bekende journals en uitgeverijen zijn opgenomen. Hier kun je zien of de APC-kosten al door de universiteit zijn afgekocht of niet. Als ze nog niet zijn afgekocht, kunnen academici een alternatieve, vergelijkbare uitgever zoeken, of aanspraak maken op het Erasmus Open Access Fonds. Verder kunnen zij hun publicatie sowieso ‘groen’ afstaan aan de repository. Maar het advies is ook om bij aanvang van het onderzoek al na te denken over waar je Open Access wilt publiceren, en om eventueel de APC-kosten al in de financieringsaanvraag mee te nemen.