window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-60146136-8');
  • Or go to the: Dutch version | English versionFrench version | Spanish version

    前言

    国际法对日常生活产生巨大影响,但通常只有 专家才会意识到这一点。本书的目标是让所有 感兴趣的人都可以使用国际法,但不是(还)不是这样的专家。这是发现国际法的邀请,并 了解它如何与当今世界的主要挑战联系起来。本书的第二个目标是用前联合国秘书长潘基文 的话来强调和解释国际法与海牙市之间的长期 关系,“国际正义与问责的中心”。 尽管将国际法付诸实践在许多方面都是一场艰 难的斗争,但作者详细描述了国际法并讨论了 趋势和障碍,最终得出了乐观的结论。他们通 过将国际法视为“国家间关系的持续文明”的 一部分来得出结论。通过分析一系列主题,他 们还明确指出,国际法是一个解决“无护照问 题”的领域,可以增加人,国家,民间社会(非政府组织,工会,宗教团体)和公司之间的 互动,所有这些都得到了学术界的支持和批 评。 作者是教授(Willem van GenugtenNico Schrijver)和博士。学生 (Daniela Heerdt)在国际法领域。他们在全球法治项目方面拥有丰富 的经验。 译者简介:牛玥
  • Ook beschikbaar als hardcover en als ebook De auteur van dit boek beantwoordt de vraag wat de volkenrechtelijke status is van de huidige Republiek China, waarvan het machtsgebied bestaat uit Taiwan in ruime zin (Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu). Onderzocht wordt met name of Taiwan in ruime zin inderdaad integraal behoort tot de ‘staat China’, alsmede of de huidige Republiek China (inmiddels) kan worden beschouwd als een onafhankelijke staat die dient te worden onderscheiden van de Volksrepubliek. Daartoe wordt voorafgaandelijk de historische achtergrond van de Taiwankwestie geschetst en wordt uiteengezet hoe staten grondgebied kunnen verkrijgen alsook aan welke criteria een entiteit moet voldoen om als een staat te kunnen worden aangemerkt. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het argument dat Taiwan geen onafhankelijke staat is omdat het geen staat wíl zijn.
  • Ook beschikbaar als sofcover en als ebook De auteur van dit boek beantwoordt de vraag wat de volkenrechtelijke status is van de huidige Republiek China, waarvan het machtsgebied bestaat uit Taiwan in ruime zin (Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu). Onderzocht wordt met name of Taiwan in ruime zin inderdaad integraal behoort tot de ‘staat China’, alsmede of de huidige Republiek China (inmiddels) kan worden beschouwd als een onafhankelijke staat die dient te worden onderscheiden van de Volksrepubliek. Daartoe wordt voorafgaandelijk de historische achtergrond van de Taiwankwestie geschetst en wordt uiteengezet hoe staten grondgebied kunnen verkrijgen alsook aan welke criteria een entiteit moet voldoen om als een staat te kunnen worden aangemerkt. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het argument dat Taiwan geen onafhankelijke staat is omdat het geen staat wíl zijn.
  • Ook beschikbaar als sofcover en als hardcover De auteur van dit boek beantwoordt de vraag wat de volkenrechtelijke status is van de huidige Republiek China, waarvan het machtsgebied bestaat uit Taiwan in ruime zin (Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu). Onderzocht wordt met name of Taiwan in ruime zin inderdaad integraal behoort tot de ‘staat China’, alsmede of de huidige Republiek China (inmiddels) kan worden beschouwd als een onafhankelijke staat die dient te worden onderscheiden van de Volksrepubliek. Daartoe wordt voorafgaandelijk de historische achtergrond van de Taiwankwestie geschetst en wordt uiteengezet hoe staten grondgebied kunnen verkrijgen alsook aan welke criteria een entiteit moet voldoen om als een staat te kunnen worden aangemerkt. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het argument dat Taiwan geen onafhankelijke staat is omdat het geen staat wíl zijn.
  • The European Journal for Education Law and Policy, which is the official Journal of ‘The European Association for Education Law and Policy’, is designed to exchange information on education systems and national education law, to present views on education law and policy, and to interpret and comment on the education policy of the European Union. Each issue contains 12 country reports, covering the latest developments in the field of education law. Also included are articles of a comparative nature by leading experts in the field, and book reviews. The European Journal for Education Law and Policy meets the needs of both academics and practitioners dealing with education issues. It focuses primarily, but not exclusively, on European Union Member States.  

Title

Go to Top